Henrik Grunnet

Advokat

 

Henrik Grunnet yder rådgivning bredt inden for offentligret, forvaltningsret, kommunalret, databeskyttelsesret og erstatningsret.

Henrik har en betydelig erfaring fra mere end 30 års beskæftigelse inden for den offentlige forvaltning og ved domstolene. Henrik har mere end 25 års ledelseserfaring, og han har været topchef i mere end 20 år på nogle af de mest komplekse forvaltningsretlige områder i centraladministrationen. Henrik har undervist i offentligret på Københavns Universitet – bl.a. som ekstern lektor i statsret – og han har virket som censor med en bred vifte af aktiviteter ved de juridiske uddannelser siden 2002.

Henrik har i sit virke som kontorchef, sekretariatschef, afdelingschef og styrelsesdirektør håndteret et væld af opgaver, der har krævet stærke evner i forhold til at sikre en juridisk korrekt håndtering. Henrik har en indgående forståelse af de vilkår for implementering af komplekse retsregler, som er grundlaget for at arbejde i den borgernære forvaltning i statslige styrelser og kommuner. Henrik har også særlige evner i forhold til at sikre dels den interne implementering af sådanne komplekse opgaver, dels en hensigtsmæssig og stærk ekstern formidling af den valgte administrative praksis mv.

CV

  • 2016 - 2019 Vicedirektør Statsforvaltningen -  Landsdækkende direktionsansvar for bl.a. ægteskabssager, sager om EU-ophold, byggesager og borgerbetjening
  • 2006 - 2016 Direktør Udlændingestyrelsen - Nyorientering af styrelsen med fokus på reel kvalitet; nye borgerløsninger og ny erhvervsorienteret indvandring. Tæt dialog og tværsektorielt samarbejde med navnlig kommuner om bl.a. asylcenterdrift
  • 2001 - 2006 Afdelingschef Integrationsministeriet -  Komplekst policy- , lovgivnings- og implementeringsarbejde. Stedfortræder for departementschefen i regeringsudvalg
  • 1996 - 2001 Afdelingschef Indenrigsministeriet - Bl.a. ansvar for forberedelsen og gennemførelsen af den første integrationslov, der kommunaliserede opgaven med integration af flygtninge og indvandrere
  • 1995 - 1996 Sekretariatschef Indenrigsministeriet - Flygtningenævnet
  • 1993 - 1995 Kontorchef Kommunalafdelingen - Indenrigsministeriet Komplekse kommunaljuridiske og forvaltningsretlige opgaver
  • 1987 - 1993 Dommerfuldmægtig hos Justitsministeriet - Retten i Ringsted, fuldmægtig i departementet, delt tjeneste som anklager, medlem af Flygtningenævnet
  • Universitetshverv fra 94 - Manuduktør offentlig ret, ekstern lektor offentlig ret og fra 2002 censor ved Københavns Universitet (senere alle universiteter)
keyboard_arrow_up