Oplysningspligt

Civitas Advokater P/S er etableret på følgende adresse:
Vester Voldgade 9, 2. th.
1552 København V

Vi kan kontaktes på telefonnummer +45 39 39 11 01 og på mailadressen civitas@civitas.dk.

Vores CVR-nummer er: 41911115.

Civitas Advokater P/S er organiseret som et partnerselskab.

Civitas Advokater P/S har klientbankkonto i Ringkjøbing Landbobank.

Advokaterne hos Civitas Advokater P/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Civitas Advokater P/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI. Ansvars­forsikringen dækker al advokat­virksomhed udøvet af Civitas Advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Civitas Advokater P/S anvender ikke aftale­klausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Civitas Advokater P/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. rets­plejelovens § 126. Herud­over gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokat­samfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Civitas Advokater P/S, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Advokatnævnet har også kompetence til at behandle adfærdsklager over advokater.

keyboard_arrow_up