Specialer

Hos Civitas Advokater yder vi rådgivning inden for en bred vifte af sagsområder. Vi er blandt landets førende specialister i offentlig ret, databeskyttelsesret, formueret, erstatningsret, forsynings- og ledningsret, foreningsret samt strafferet. Vi rådgiver også om miljø- og planretlige spørgsmål.

Vi bistår såvel offentlige myndigheder, foreninger, organisationer og private virksomheder inden for vores specialer både med overordnet juridisk rådgivning samt konkret konfliktløsning og retssagsbehandling i alle instanser.

Vi har stor erfaring med deltagelse i kommissionsarbejde, og vi bistår bl.a. offentlige myndigheder med gennemførelse af advokatundersøgelser, compliancearbejde og udarbejdelse af administrationsgrundlag, der kan medvirke til at minimere vores klienters risiko for tvister eller tab.


keyboard_arrow_up