Om os

Lær os at kende

Vi yder advokatbistand af en ekstraordinær kvalitet.

Vi løser komplicerede juridiske problemer for offentlige myndigheder, organisationer og virksomheder.

Læs mere om Civitas Advokater.

Personerne

Vores hold

I Civitas Advokater hylder vi forskelligheden, men vi arbejder sammen som et hold om at repræsentere vores klienter med det største engagement og den højeste faglighed.


Anders Valentiner-Branth

Partner, advokat (H)

Anders Valentiner-Branth har møderet for Højesteret og har gennem mere end 25 år beskæftiget sig med forvaltningsretlige, kommunalretlige, socialretlige og databeskyttelsesretslige spørgsmål.

Mere om Anders

Lau Franzmann Berthelsen

Partner, advokat (L)

Lau Franzmann Berthelsen er specialiseret bredt inden for offentligret og procesret og har betydelig erfaring fra både advokatbranchen, domstolene og centraladministrationen.

Mere om Lau

Rasmus Blaabjerg

Partner, advokat (L)

Rasmus Blaabjerg har en baggrund i bl.a. Justitsministeriet, og som advokat yder han rådgivning inden for bl.a. offentligret, kommunalret, databeskyttelsesret, foreningsret og erstatningsret.

Mere om Rasmus

Marie-Louise Paludan

Advokatfuldmægtig

Marie-Louise Paludan har stor erfaring med en bred vifte af offentligretlige problemstillinger, herunder forvaltningsret, kommunalret og erstatningsret. Marie-Louise har tidligere haft ansættelser som jurist i bl.a. Patienterstatningen og den kommunale forvaltning.

Mere om Marie-Louise

Henrik Sauer

Advokat

Henrik Sauer har i mere end 20 år rådgivet bl.a. offentlige myndigheder om forvaltningsretlige, kommunalretlige og socialretlige spørgsmål, og han har et indgående kendskab til den offentlige sektor og det politiske miljø, som kommuner og forvaltninger bevæger sig i.

Mere om Henrik

Jens Møller

Advokat

Jens Møller er en af landets fremmeste eksperter inden for bl.a. offentligretlige og erstatningsretlige spørgsmål. Jens Møller har en lang karriere som direktør og stedfortræder for Folketingets Ombuds­mand, og han var inden da bl.a. kontor­chef i Justitsministeriet og konstitueret dommer i to år.

Mere om Jens

Jens Henrik Højbjerg

Advokat

Jens Henrik yder bl.a. rådgivning inden for offentligret, herunder forvaltningsretlige problemstillinger samt erstatningsret og strafferet. Han har endvidere stor erfaring med straffesager.

Mere om Jens Henrik

Kaj Larsen

Juridisk konsulent

Kaj Larsen er en anerkendt ekspert inden for bl.a. offentligret, personaleret og tjenestemandsret. Før sit skifte til Civitas Advokater har han i en lang årrække haft ansættelse hos Folketingets Ombuds­mand herunder som ombudsmandens vicedirektør.

Mere om Kaj

Hannah Vilvig

Konsulent og leder af administration

Hannah Vilvig er vores dygtige konsulent og leder af vores administration.

Mere om Hannah

Katja Kvisgaard

Assistent

Katja er vores dygtige assistent.

Mere om Katja

Helle Overgaard Wimmelmann

Administrativ medarbejder og sekretær med ansvar for bogholderi

Helle er vores dygtige administrative medarbejder og sekretær med ansvar for vores bogholderi.

Mere om Helle

Vi bor i hjertet af København i en smuk herskabslejlighed og med Rådhuspladsen som nabo.

Vores ekspertområder

Vi er blandt landets førende specialister

Hos Civitas Advokater yder vi rådgivning inden for en bred vifte af sagsområder. Vi er blandt landets førende specialister i offentlig ret, databeskyttelsesret, formueret, erstatningsret, forsynings- og ledningsret, foreningsret samt strafferet. Vi rådgiver også om miljø- og planretlige spørgsmål.

Læs mere om vores specialer her.

Civitas Advokater yder rådgivning til offentlige myndigheder, organisationer, foreninger og virksomheder inden for en bred vifte af sagsområder, som vi er blandt landets førende eksperter i.

keyboard_arrow_up