Kaj Larsen

 

Kaj Larsen er en anerkendt ekspert inden for bl.a. offentligret, personaleret og tjenestemandsret. 

Før sit skifte til Civitas Advokater har han i en lang årrække haft ansættelse hos Folketingets Ombudsmand herunder som ombudsmandens vicedirektør. 
Han er endvidere forfatter og medforfatter til en lang række juridiske faglitterære værker om bl.a. forvaltningsretlige og personaleretlige emner, og han er censor ved juridiske fag på de videregående uddannelsesinstitutioner.

CV

 • 1980 - 2021 Ansat hos Folketingets Ombudsmand som:
  • 2018 - 2021 kommitteret
  • 2013 - 2018 vicedirektør 
  • 1997 - 2013 afdelingschef
  • 1989 - 1997 kontorchef
  • 1980 - 1989 fuldmægtig
  • 1976 - 1980 Undervisningsministeriet, fuldmægtig

Andre hverv

 • 2005 - Medlem af bestyrelsen for Den Georgbruunske Fond (priser til ”sympatiske kværulanter”)
 • 1998 - Censor ved juridiske fag på de videregående uddannelsesinstitutioner
 • 1992 - 1993 Sekretær for DJØF’s fagligt, etiske arbejdsgruppe
 • 1990 - 2001 Ekstern lektor ved Københavns Universitet i forvaltningsret og i kursusfaget offentlig personaleret
 • 1990 - 2021 Kursusleder og underviser på bl.a. DJØF’s åbne kurser i offentlig personaleret og tjenestemandsret
 • 1979 - 1990 Manuduktør ved Københavns Universitet i forvaltningsret 

Publikationer

 • 2021 Artikel i Folketingets Ombudsmands beretning for 2020, ”Tilsyn: anstaltsforhold kan være en tvivlsom hjemmel”
 • 2020 Artikel i Festskrift til Karsten Revsbech, ”Miljøoplysninger og hemmeligholdelse af den politiske beslutningsproces” (medforfatter)
 • 2014 Artikel i Festskrift til Steen Rønsholdt, ”Beskytter lovgivningen offentligt ansatte imod risikoen for at blive hængt ud?”
 • 2013 Ombudsmandsloven med kommentarer, 2. udg. (medforfatter)
 • 2012 Artikel i Forvaltningsloven 25 år, ”Hvornår skal en part have besked om sager, som parten ikke ved noget om”
 • 2009 Artikel i Juristen om U 2009.999 H, ”Afskedigelse af åremålsansat direktør i kommune på grund af grov misligholdelse”
 • 2004 Artikel i Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen, ”Forvaltningsmyndigheders erstatningskrav mod private – hvad gælder om sagsbehandlingen?”
 • 2003 Artikel i Ugeskrift for Retsvæsen, ”Aftalt afskedigelse” (medforfatter)
 • 2002 Forvaltningsret, 2. udg. (medforfatter)
 • 1999 Ombudsmandsloven med kommentarer, 1. udg. (medforfatter)
 • 1997 Artikel i Lov & Ret, ”Patentdirektoratet solgte råd om sager, det selv skulle afgøre”
 • 1996 Artikel i Lov & Ret, ”Anonyme rapporter kan ikke føre til fyringer”
 • 1994 - 2004 Kapitel om forvaltningsret i Juridisk formularbog, 14., 15. og 16. udg.
 • 1994 Forvaltningsret, 1. udg. (medforfatter)
 • 1991 Anmeldelse i Juristen af Lis Sejr og Jens Vedsted-Hansen: Anke og genoptagelse af principielle sociale sager
 • 1989 Juridisk grundbog, bind 4, Forvaltningen (medforfatter)
keyboard_arrow_up