Lau Franzmann Berthelsen

Partner, advokat (L)

 

Lau Franzmann Berthelsen er specialiseret bredt inden for offentligret og erstatningsret og har betydelig erfaring fra både advokatbranchen, domstolene og centraladministrationen.

Lau rådgiver offentlige myndigheder, virksomheder og private om offentligretlige og erstatningsretlige spørgsmål, herunder inden for en række særlige retsområder såsom vej- og parkeringsret, miljø- og planret, forsyningsforhold og foreningsret.

Foruden at være uddannet advokat er han uddannet dommerfuldmægtig i Højesteret og har også erfaring fra Justitsministeriet, hvor han bl.a. har været specialkonsulent i departementets Stats- og Menneskeretskontor.

Lau har et indgående kendskab til retssagsbehandling, herunder i førelse af civile sager om offentligretlige og erstatningsretlige problemstillinger. Han er en erfaren underviser og har undervist på Københavns Universitet og i en række andre sammenhænge i forvaltningsret, juridisk metode og EU-ret.

CV

  • 2021 - Civitas Advokater, advokat og partner
  • 2018 - 2020 Nielsen Nørager, advokat
  • 2016 - 2017 Justitsministeriet, Stats- og Menneskeretskontoret, specialkonsulent
  • 2013 - 2016 Højesteret, dommerfuldmægtig
  • 2009 - 2013 Kammeradvokaten, advokatfuldmægtig og advokat

Publikationer

  • Festskrift til Karsten Revsbech, DJØF Forlag, bidragsyder, 2020
keyboard_arrow_up