Jens Møller

Advokat

 

Jens Møller er en af landets fremmeste eksperter inden for bl.a. offentligretlige og erstatningsretlige spørgsmål. Jens Møller har en lang karriere som direktør og stedfortræder for Folketingets Ombudsmand, og han var inden da bl.a. kontorchef i Justitsministeriet og konstitueret dommer i to år.

Jens har været formand for en række udvalg, herunder i Miljø- og Fødevareministeriets ekspertpanel vedrørende den fremtidige struktur for miljø- og naturlovgivningen, ligesom han var en del af Justitsministeriets ekspertpanel til gennemførelse af EU’s databeskyttelsesforordning, og han rådgav også om udformningen af databeskyttelsesloven.

Jens har siden 1988 været fagkonsulent på DJØF’s Forlag, og Jens har udgivet et stort antal bøger samt skrevet et stort antal artikler og anmeldelser, herunder er han medforfatter på den kommenterede erstatningsansvarslov og medredaktør på den kommenterede retsplejelov.

Jens Møller er adjungeret professor på Københavns Universitet, og han er en meget erfaren underviser, ligesom han i mange år har virket som censor.

CV

 • 2016 - Adjungeret professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet
 • 2015 - Kommitteret ved Folketingets Ombudsmand
 • 2004 - 2015 Direktør ved Folketingets Ombudsmand, stedfortræder for ombudsmanden
 • 1990 - 2004 Retschef ved Folketingets Ombudsmand, stedfortræder for ombudsmanden
 • 1988 - Fagkonsulent for Jurist- og Økonomforbundets Forlag
 • 1987 - 1990 Afdelingschef hos Folketingets Ombudsmand
 • 1986 - 1987 Kontorchef i Justitsministeriet
 • 1984 - 1986 Konstitueret dommer ved retten i Tårnby

Råd, nævn og udvalg mv.

 • 2016 - 2017 Medlem af Justitsministeriets ekspertpanel til gennemførelse af EU’s Databeskyttelsesforordning
 • 2016 - 2017 Formand for Miljø- og Fødevareministeriets ekspertpanel vedrørende en fremtidig struktur for miljø- og fødevarelovgivningen.
 • 2014 - 2015 Formand for Miljøministeriets ekspertpanel vedrørende en fremtidig struktur for miljø-og naturlovgivningen.
 • 2013 - 2015 Formand for Regeringens udvalg om magtanvendelse på børne- og ungeområdet
 • 2009 - 2010 Formand for Justitsministeriets udvalg om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser m.v.
 • 2007 - 2008 Formand for Justitsministeriets udvalg om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning
 • 2004 - 2005 Formand for Justitsministeriets udvalg om Elektronisk Lovtidende
 • 2002 - 2003 Formand for Regeringens Retssikkerhedskommission
 • 2001 - 2002 Formand for Justitsministeriets arbejdsgruppe vedrørende godtgørelse til efterladte ved dødsfald
 • 1998 - 2000 Formand for Justitsministeriets arbejdsgruppe vedrørende revision af erstatningsansvarsloven
 • 1998 - 1999 Medlem af Forskningsministeriets udvalg vedrørende offentlig information
 • 1991 - 1994 Medlem af Folketingets Præsidiums udvalg om ændring af ombudsmandsloven
 • 1994 - Censor på øvrige universiteter og forvaltningshøjskolen
 • 1990 - Censor ved den juridiske uddannelse ved Aarhus Universitet
 • 1979 - 1989 Medlem af Justitsministeriets udvalg om børnebortførelser
 • 1979 - 1985 Sekretær for Justitsministeriets udvalgvedrørende særlige forvaltningsretlige spørgsmål.
 • 1979 - 1984 Sekretær for Justitsministeriets Erstatningslovudvalg
 • 1976 - 1979 Sekretær for Justitsministeriets Trafiksaneringsudvalg

Publikationer

 • 2020 Retsplejelov, Straffelov 2020, (Redaktør)
 • 2020 Kommenteret erstatningsansvarslov 7. udgave (Medforfatter)
 • 2018 Retsplejeloven og Bruxelles I –forordningen 10 udgave Med kommentarer (Medredaktør)
 • 2015 Artikel i Festskrift til Tryggvi Gunnarsson ”Offentligt serviceniveau og erstatningsret”
 • 2015 Anmeldelse af Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, Ugeskrift for Retsvæsen 2015B.29/1.
 • 2014 Artikel i Festskrift til Steen Rønsholdt, Forvaltning og retssikkerhed, ”Det personlige erstatningsansvar for offentligt ansatte”
 • 2014 Anmeldelse af Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer, Ugeskrift for Retsvæsen 2014B.214.
 • 2013 Retsplejeloven og Bruxelles I-forordningen,9. udgave Med kommentarer (Medredaktør)
 • 2012 Forvaltningsloven 25 år (Medredaktør)
 • 2011 Artikel i Festskrift til Jan Pedersen ”Myndighedskontrol og anmelderi – en oversigt”
 • 2010 Artikel i Festskrift til Peter Blume, Ret, informatik og samfund, ”Offentliggørelse af kontrolresultater – Betænkning nr. 1516/2010”
 • 2009 Udsyn og fremsyn-En jubilæumsbog om djøferne (Medredaktør)
 • 2007 Artikel i Festskrift til Claus Haagen Jensen, ”Den forvaltningsretlige retssikkerhedslov”
 • 2007 Artikel i Juristen 2007. 261ff. ”Godtgørelse til efterladte ved færdselsskader HD af 27.8.2007 (U2007.2861H)
 • 2007 Artikel i Juristen 2007. 121ff. ”Tortgodtgørelse i erstatningsretten – med særligt henblik på afskedigelsessager”
 • 2005 At arbejde i Forvaltningen (Medforfatter)
 • 2005 Referat ved Nordisk Juristmøde 2005 (Bind 1,s. 275-297), ”Forbud mod selvinkriminering i forvaltningsretten?”
 • 2005 Retssikkerhedsloven m. kommentarer (Medforfatter)
 • 2004 Juridisk formularbog (Medredaktør)
 • 2004 Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen (Medredaktør)
 • 2000 Artikel i Festskrift for FED 2000 (Forsikring og Erstatningsretlig Domssamling). ”Revision af erstatningsansvarsloven”
 • 1990 Erstatningsretten (Medforfatter)
keyboard_arrow_up