Rasmus Blaabjerg

Partner advokat (L)

 

Rasmus Blaabjerg har møderet for landsret og yder rådgivning bredt inden for offentligret, herunder forvaltningsretlige og kommunalretlige problemstillinger, samt databeskyttelsesret, foreningsret, forsyningsforhold, erstatningsret og strafferet. Han er endvidere en erfaren procesadvokat i både civile sager og straffesager, og bistår derudover bl.a. offentlige myndigheder i forbindelse med gennemførelse af advokatundersøgelser og udarbejdelse af administrationsgrundlag mv.

Rasmus har en betydelig erfaring fra næsten 20 års beskæftigelse inden for den offentlige forvaltning, herunder flere chefstillinger i bl.a. Justitsministeriet og politiet. Han har endvidere været ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet, og han er beskikket som censor i statskundskab og samfundsfag på universiteterne.

Han har således haft stillinger bl.a. som chefkonsulent i Justitsministeriets departement, sekretariatschef i Erstatningsnævnet, anklager i politiet og ved statsadvokaten, sekretariatschef i Østjyllands Politi samt kontorchef i Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Rasmus Blaabjerg har endvidere været konstitueret som landsdommer i Vestre Landsret.

CV

 • 2021 - Civitas Advokater, advokat og partner
 • 2017 - 2020 Nielsen Nørager, advokat
 • 2017 - Censor ved de danske universiteter i statskundskab og samfundsfag
 • 2016 - 2017 Den Uafhængige Politiklagemyndighed, kontorchef
 • 2015 - 2016 Vestre Landsret, konstitueret landsdommer
 • 2012 - 2015 Den Uafhængige Politiklagemyndighed, kontorchef
 • 2008 - 2012 Ledelsessekretariatet i Østjyllands Politi, sekretariatschef (advokaturchef)
 • 2007 - 2008 Justitsministeriets departement, chefkonsulent
 • 2005 - 2007 Erstatningsnævnet, sekretariatschef
 • 2001 - 2005 Justitsministeriets departement, fuldmægtig
 • 1998 - 2001 Civilretsdirektoratet i Justitsministeriet, fuldmægtig

Publikationer

 • Festskrift til Karsten Revsbech, DJØF Forlag, bidragsyder, 2020
 • Rasmus Blaabjerg er forfatter og medforfatter til en række juridiske artikler mv., herunder ”Politiklageordningen – en status”, Juristen, nr. 6, december 2017
keyboard_arrow_up